Chung kết thi kể chuyện theo sách

Phần thi kể chuyện theo sách của các em học sinh lớp 4B với câu chuyện " Bàn chân kì diệu"