Hoạt động chào mừng ngayf thành lập Đoàn 26/3/2018

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 Đoàn thanh niên trưởng Tiểu học Minh Lãng tổ chức thi kéo co cho toàn thể giáo viên trong trường