26/05/20  Tin tức - Sự kiện  29
Thực hiện Kế hoạch của Phòng giáo dục và Đào tạo. Hôn nay ngày 26 tháng 5 Trường tiểu học Minh Lãng đón đoàn các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện về tổ chức khám sức khỏe cho các em học sinh nhà trường.
 20/04/20  Hoạt động chuyên môn  45
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO PHƯƠNG ÁN 3
 13/04/20  Hoạt động chuyên môn  47
ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 20
 09/04/20  Kế hoạch công tác  52
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO PHƯƠNG ÁN 2
 06/04/20  Hoạt động chuyên môn  50
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2