CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/ TTBGD-ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017. Được sự chỉ đạo của Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Vũ Thư 

Bài viết liên quan