KHỐI 4 TỔ CHỨC THI HÁT MÚA

Sáng thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 Liên đội tổ chức cho các em học sinh khối lớp 4 thi các múa hát sân trường.

Sau đây là tiết mục múa hát chèo của các em học sinh lớp 4A.

 

Bài viết liên quan