TẾT YÊU THƯƠNG

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ỦNG HỘ HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT

Ngày 21 tháng 01 năm 2019 trường tiều học Minh Lãng tổ chức lễ phát động phong trào " Têt yêu thương" quyên góp ủng hộ học sinh nghèo đón tết.

 

Bài viết liên quan