22/10/18  Tin tức - Sự kiện  303
Sáng thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 Liên đội tổ chức cho các em học sinh khối lớp 4 thi các múa hát sân trường.
 19/12/17  Khối lớp 5  243
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5
 19/12/17  Khối lớp 4  274
THỜI KHÓA BIỂU KỲ I
 19/12/17  Khối lớp 3  252
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3
 19/12/17  Khối lớp 2  251
THỜI KHÓA BIỂU KỲ I KHỐI 2
 19/12/17  Khối lớp 1  215
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1