ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU - VÒNG SƠ LOẠI 03-04

Vòng thi sơ loại 03 diễn ra vào ngày 22/3, vòng 04 diễn ra ngày 29/3 năm 2022. Trong thời điểm hoc sinh đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối năm học các em vẫn hao hứng và mong chờ từng vòng đấu..

Vòng thi sơ loại 03 diễn ra vào ngày 22/3, vòng 04 diễn ra ngày 29/3 năm 2022. Trong thời điểm hoc sinh đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối năm học các em vẫn hào hứng và mong chờ từng vòng đấu..

Vòng loại 03 trường Tiểu học Minh Lãng đã có 232 em tham gia đấu trường. Trong đó

+ Khối 1: 48 em

+ Khối 2: 59 em

+ Khối 3: 57 em

+ Khối 4: 35 em 

+ Khối 5: 33 em

Mỗi tuần các em đều đã chuẩn bị chu đáo cho các chủ đề thi. Với đấu trường có quy mô  toàn tỉnh, nhưng qua mỗi vòng đấu trường các em vẫn đều đặn ghi danh ở thứ hạng cao. Các em đạt thứ hạng cao ở vòng đấu loại 03

Vòng loại 04 trường Tiểu học Minh Lãng đã có 248 em tham gia đấu trường. Trong đó

+ Khối 1: 49 em

+ Khối 2: 63 em

+ Khối 3: 60 em

+ Khối 4: 43 em 

+ Khối 5: 33 em

Ở vòng đấu loại 04 trường Tiểu học Minh Lãng cũng đã có 6 bạn xuất sắc ghi danh ở thứ hạng cao của đấu trường. Sau đây là hình ảnh của các em đạt thứ hạng cao của vòng 04.