Hoạt động ngoài giờ "Ngày hội đọc sách"

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dực huyện Vũ Thư trường tiểu học Minh Lãng phát động phong trào " Ngày hội đọc sách" cho học sinh toàn trường.

Thời gian thực hiện vào giờ ra chơi các ngày thứ 2 đầu tuần. Hoạt động được giáo viên và học sinh toàn trường hưởng ứng nhiệt tình và đạt kết quả cao

Bài viết liên quan