Hoạt động tháng 3

Ngày 6/3/2019 trường tiểu học MInh Lãng tổ chức thi cắm hoa chào mừng ngày 8/3/2019 cho học sinh khối 3,4,5

Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3  Đoàn thanh niên trường tổ chức Hội thi rung chuông vàng  cho học sinh khối 3,4,5 và các hoạt động vui chơi cho học sinh toàn trường

\

Bài viết liên quan